parallax background

Geslaagde voorjaarsreceptie!

03/03/2020
4 keer meer middelen voor dierenasielen op 3 jaar tijd
19/02/2020
Overleg hogere overheid over slipschool positief gestart
03/03/2020
 


Open Vld Kampenhout hield vandaag haar jaarlijkse voorjaarsreceptie in een overvol Park van Relst, met als gastspreker Alexander De Croo. Voorzitter Augustin Feyens bedankte uittredend voorzitter Steven Eneman en Eerste Schepen en Vlaams Volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe blikte terug op het eerste jaar van de legislatuur én keek vooruit naar de vele liberale acties uit het ambitieus meerjarenplan van de gemeente.

Voorzitter Augustin Feyens benadrukte zijn bereidheid om samen met de partij Kampenhout nog beter te maken en de partij nog meer te doen groeien. Augustin Feyens nam enkele maanden geleden de fakkel over van Steven Eneman. “We zijn enorm dankbaar voor alle steun en het engagement dat Steven voor onze partij heeft gehad de afgelopen jaren”, zegt Augustin.

Eerste Schepen en Vlaams Volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe blikte hierna terug op het eerste jaar van de nieuwe legislatuur. “Open Vld zit weer aan het stuur, aan het stuur om Kampenhout nog beter te maken”, benadrukte ze. De Vroe verwees naar het ambitieus meerjarenplan van Kampenhout voor de komende jaren. “Een plan met oog voor alle Kampenhoutenaren”, aldus Gwenny De Vroe.

De komende jaren zal er geïnvesteerd worden in groene en open ruimte, in de recreatieve uitbouw van Kampenhout-Sas en de bouw van een kleine toeristische haven, een levendig en bruisend centrum én een vlotte en veilige mobiliteit, met veel aandacht voor de fiets- en voetpaden en deelmobiliteit. Gwenny De Vroe benadrukte vooral de stempel dat de liberale partij heeft kunnen drukken op het belastingbeleid van Kampenhout. “De belastingen worden niet verhoogd. Op vraag van Open Vld is er zelfs een belastingverlaging voor alleenstaanden, kleine zelfstandigen én zelfstandigen in bijberoep”, verwelkomde De Vroe.

Gwenny De Vroe bedankte ook de blauwe ploeg van Kampenhout: “Een blauwe ploeg van gemotiveerde mensen die een hart voor Kampenhout en oog voor iedereen hebben”. Tenslotte benadrukte ze dat ze de belangen van de Kampenhoutenaren verder zullen behartigen in de gemeenteraad, in het schepencollege en in het Vlaams Parlement.