parallax background

Duw in de rug voor starters: registratierechten van 6 naar 3 procent

30/09/2021
Kampenhout lanceert nieuwe huisstijl: “Knap. Landelijk. Zorgzaam.”
02/09/2021
Kampenhout zet maximaal in op veilige fietsroutes!
05/10/2021
 

Tijdens de Septemberverklaring van de Vlaams regering kondigde Vlaams minister-president Jambon aan dat de registratierechten voor de aanschaf van een enige en eigen woning zullen halveren van 6 procent naar 3 procent. Hiermee wil de Vlaamse regering de afschaffing van de woonbonus vanaf 1 januari 2020 verder compenseren. De maatregel zal een soort sociale correctie doorvoeren die het voor jonge koppels en alleenstaande starters makkelijker zal maken een eerste woning aan te schaffen. De gunstmaatregel wordt begroot op zo’n 300 miljoen per jaar en men hoopt ermee de oververhitte woningmarkt enigszins af te koelen.
Wat is er nog beslist?

• Bij de aankoop van een niet-enige (tweede, derde, vierde,...) woning zullen de registratierechten stijgen van 10 naar 12 procent;

• De meeneembaarheid van maximaal 13.000 euro registratierechten wordt geschrapt. Als overgangsmaatregel zou men tot en met eind 2023 toch kunnen kiezen voor de meeneembaarheid en de 6% registratiebelasting;

• Een ingrijpende energetische renovatie tot energiepeil 60 wordt gestimuleerd door een verlaging van 5% registratie naar 1%;

• Ook voor sloop en heropbouw wordt voorzien in het tarief van 1%;

• De korting voor bescheiden panden van maximaal 200.000 euro of 220.000 euro afhankelijk van de ligging wordt gehalveerd tot maximaal 2.800 euro.

De registratierechten zijn in Vlaanderen de laatste jaren al verschillende keren hervormd. Tot 2020 was er de woonbonus. In de laatste jaren van de woonbonus waren die registratierechten al gedaald van 10 procent naar -afhankelijk van de situatie- 5 of procent nu (2021). Nu de registratierechten opnieuw zullen dalen in 2022, zijn er dus ook mensen in de situatie die zowel de woonbonus hebben mislopen als een hoger tarief aan registratierechten hebben betaald. Voor hen is voorlopig geen compensatie voorzien. Donderdag 7 oktober vraag ik de minister of hij het toch niet wenselijk vindt enige tegemoetkoming voor die gevallen te voorzien.
 
 
1