parallax background

Kampenhout zet maximaal in op veilige fietsroutes!

05/10/2021
Duw in de rug voor starters: registratierechten van 6 naar 3 procent
30/09/2021
“Krachten bundelen om de wooncrisis aan te pakken!”
05/10/2021
 

Vanaf 1 oktober zijn in Kampenhout veertien fietsstraten in werking getreden. Daar worden fietsers prioritaire weggebruikers. De straten zijn herkenbaar aan de nieuwe verkeersborden (zie onder) en aan de wegmarkeringen met de tekening van het verkeersbord.

In fietsstraten mogen de fietsers de gehele breedte van de rijbaan innemen in hun rijrichting. Motorvoertuigen hebben evenwel toegang tot de fietsstraten maar mogen niet inhalen. Ook mag de snelheid er nooit boven de 30km/u liggen. Ook niet voor fietsers over gebruikers van speed pedelecs.

Het merendeel van de fietsstraten ligt op veelgebruikte routes naar en van school. De schepen voor Onderwijs Gwenny De Vroe is dan ook zeer tevreden met het instellen van de fietsstraten: “Veilige fietsinfrastructuur in de schoolomgeving is echt prioritair voor mij. Ik ben dan ook uitermate enthousiast over deze investering in de verkeersveiligheid van de verschillende schoolomgevingen van Kampenhout.” Ook in de scholen zelf zal er extra aandacht besteed worden aan het principe van fietsstraten in de lessen ‘verkeerseducatie’.

Volgende straten zijn fietsstraten: • Binnenveldstraat
• Biststraat - schoolomgeving Klimtouw (vanaf hoek met O.L.V.-straat tot hoek met Kortestraat)
• Bogaertstraat - schoolomgeving 't Okkerzeeltje (vanaf begin aan voorzijde kerk tot aan aanduiding einde zone 30)
• Brouwerijstraat - schoolomgeving De Boomhut(tussen Geilroedeweg en Dorpsstraat)
• Loverdal - schoolomgeving Toverberg, Kerkwegel - schoolomgeving Toverberg
• Terloonststraat- schoolomgeving Parkschool Relst (tussen Paddezijp en Parkschool)
• Warandestraat - schoolomgeving Spectrum Kampenhout (van Stationsstraat tot Haachtsesteenweg)
• Van Bellinghenlaan - schoolomgeving Spectrum Kampenhout (van Tiendeschuurstraat tot Haachtsesteenweg)
• Laarstraat (betonwegje tussen Grootveldstraat en eerste huizen in Laarstraat)
• Dorpsstraat (tussen F. Wouterslaan en Tritsstraat)
• Geilroedeweg (vanaf Brouwerijstraat tot aan de Guido Gezellelaan)
• Kriekelaarstraat
• Molenveldweg (tussen Kriekelaarstraat en Perksesteenweg).
 
 
Fietsstraat K