parallax background

Geen nieuwe stookolieketels in Vlaanderen!

07/10/2021
“Krachten bundelen om de wooncrisis aan te pakken!”
05/10/2021
Muziek op maat van iedereen!
15/10/2021
 

Woensdag 6 oktober jl. keurde de commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement het voorstel van decreet goed dat de uitfasering van stookolieketels in Vlaanderen regelt. Commissievoorzitter Gwenny De Vroe ligt het decreet toe: “Vanaf 1 januari 2022 mogen er in Vlaanderen geen nieuwe stookolieketels meer geplaatst worden. Een huidige ketel mag ook niet meer vervangen worden door een nieuwe, tenzij er geen aardgasnet in de straat aanwezig is. Dit is een duidelijke keuze voor het milieu, voor klimaatvriendelijke verwarming en voor de toekomst. We moeten de Vlamingen informeren en sensibiliseren over milieuvriendelijke woningverwarming. Dit wordt cruciaal in de omslag naar een klimaatneutraal Vlaanderen.”

Met het verbod op nieuwe stookolieketels realiseert men een belofte uit het Vlaams Energie- en Klimaatplan en het Vlaams regeerakkoord. Het voorstel werd quasi unaniem goedgekeurd. Enkel oppositiepartij Vlaams Belang stemde tegen.