parallax background

“Krachten bundelen om de wooncrisis aan te pakken!”

05/10/2021
Kampenhout zet maximaal in op veilige fietsroutes!
05/10/2021
Geen nieuwe stookolieketels in Vlaanderen!
07/10/2021
 

Na de Klimaatzaak krijgen we nu ook de Woonzaak. 38 sociale organisaties stappen op 17 december naar het Europees Comité voor Sociale Rechten om de aanhoudende problemen in het Vlaamse woonbeleid aan te kaarten. Een juridische studie toonde aan dat zo’n zaak kans op slagen heeft.

Woordvoerder van de Vlaamse Woonzaak Hugo Beermans schets de huidige problematiek: “Momenteel staan meer dan 155.000 gezinnen op een wachtlijst voor een sociale woning, is 47 procent van de private huurwoningen van ontoereikende kwaliteit en betaalt 52 procent van de private huurders meer dan een derde van zijn inkopen aan huur.” De indieners van de zaak vinden dat de politiek allang meer had moeten doen. De woonnood groeit en veranderingen gebeuren te traag.

De organisaties eisen onder meer dat het aantal sociale woningen verdubbelt. Ook zou de Vlaamse regering werk moeten maken van premies voor verhuurders die de kwaliteit van hun vastgoed opkrikken. ‘Uit het regeerakkoord blijkt dat dit geen prioriteit is’, aldus Beersmans.

De minister wijst op het verlagen van de registratiekosten voor de enige en eigen woning van 6 procent naar 3 procent. Die maatregel is erop gericht de drempels voor jonge starters of alleenstaanden te verlagen om zo makkelijker de woningmarkt te kunnen betreden. Ook hoopt men op een prijsmilderend effect zodat de oververhitte woningmarkt enigszins kan afkoelen. Verder verwijst de minister naar het recordbedrag van 4,5miljard euro dat deze legislatuur geïnvesteerd wordt in de bouw van sociale woningen. “De centen liggen er. Nu is het aan de woonmaatschappijen om ze in bakstenen om te zetten."

Vlaams parlementslid Gwenny De Vroe meent dat er meer moet gebeuren dan nu het geval is. “Wij zullen de krachten van de meerderheidspartijen bundelen om de minister de handvaten te bieden om de wooncrisis in Vlaanderen aan te pakken. De betaalbaarheid van een gemiddelde woning moet gegarandeerd worden en de kwaliteit van huurwoningen moet drastisch omhoog.”