parallax background

Overleg hogere overheid over slipschool positief gestart

03/03/2020
Geslaagde voorjaarsreceptie!
03/03/2020
Shoppen in Kampenhout
03/04/2020
 


In navolging van de beslissingen in het schepencollege én de Kampenhoutse gemeenteraad ging Schepen voor milieu en Vlaams Volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe vandaag in overleg met Vlaams minister Zuhal Demir over het dossier van de slipschool. “We kiezen als gemeentebestuur resoluut om de terreinen van het militair domein te bestemmen als natuurgebied, zodat de unieke fauna en flora beschermd wordt en zich opnieuw kan herstellen binnen het complex van het Hellebos”, benadrukt Gwenny De Vroe.

Het Hellebos maakt deel uit van de te versterken natuurreservaten en boscomplexen, maar het militair domein brengt de natuur in de buurt in gevaar. Het gebruik als slipschool voor de federale politie, wordt als een knelpunt en bedreiging gezien voor de natuurwaarden in de omgeving.
De gemeenteraad in Kampenhout heeft in april jl. unaniem beslist dat de politieslipschool in natuurgebied Hellebos de deuren moet sluiten. “We wensen een einde te stellen aan de exploitatie van het militair”, zegt bevoegd schepen De Vroe.

Het gemeentebestuur neemt dan ook gepaste maatregelen. “We kiezen resoluut om de terreinen van het militair domein te bestemmen als natuurgebied, zodat de unieke fauna en flora beschermd wordt en zich opnieuw kan herstellen binnen het complex van het Hellebos. Daarbij hebben we ook aandacht voor het recreatief gebruik zoals wandelen en fietsen”, zegt Gwenny De Vroe.

Recent besliste het schepencollege om een proces verbaal tegen deze onwettelijke toestand te laten opstellen door de lokale politie in samenwerking met de dienst Omgeving. opgemaakt. Ook zal er een officiële aanmaning vertrekken naar de Federale Overheid waarin zij verzocht worden om de onwettige activiteiten te staken. “Het gemeentebestuur zal de dienst Omgeving-inspectie formeel vragen om een bestuurlijke maatregel op te leggen. Want enkel zij hebben deze bevoegdheid.”, verduidelijkt Gwenny De Vroe. Kampenhout heeft ook de procedure gestart om een delegatiebevoegdheid van de Vlaamse Overheid te verkrijgen, om via de opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan een halt toe te roepen aan de huidige toestand.

“Om de procedures te bewerkstelligen ging het gemeentebestuur vandaag nog in overleg met bevoegd minister Demir. Ik kan nog niet vooruitlopen op de feiten, maar ben alvast tevreden en blik terug op een positief overleg”, besluit Gwenny De Vroe.