parallax background

Nood aan daadkracht voor grote investeringen

18/09/2013
Gezellige wielerdrukte aan brouwerij
09/09/2013
“Grote projecten niet in gevaar door ongrondwettelijk integratiespoor”
18/09/2013
 

Van bij haar aantreden heeft de Vlaamse Regering via Vlaanderen in Actie en andere groots aangekondigde initiatieven beloofd om het kader voor investeringen in Vlaanderen aan te passen en ervoor te zorgen dat vergunningen sneller werden afgeleverd. Speciaal daartoe opgerichte commissies, aankondiging van geïntegreerde trajecten, omgevingsvergunningen, snellere beroepsprocedures,... De hoge woorden werden niet geschuwd om te wijzen op de daadkracht van de Vlaamse Regering.

Het rapport dat Philippe Muyters (N-VA), bevoegd voor ruimtelijke ordening, Joke Schauvliege (CD&V), bevoegd voor leefmilieu en natuur, en Vlaams minister-president Kris Peeters, enkele maanden voor de verkiezing kunnen voorleggen, is in één woord beschamend. Een C-attest, meer zit er niet in.

"Met het recente arrest van het Grondwettelijk Hof dat artikel 7.4.1/2 van de VCRO vernietigt, was het opnieuw prijs. In plaats van de zo gevraagde rechtszekerheid door burgers, bedrijven en ondernemers, zorgt deze Vlaamse regering voor toenemende onzekerheid: de digitale bouwaanvraag of de omgevingsvergunning; het blijft wachten op concrete resultaten. De Raad voor Vergunningsbetwistingen blijft de achterstand in de behandeling van dossiers opstapelen. Het ene na het andere project wordt door Raad van States en andere rechtbanken vernietigd. De Vlaamse regering staat erbij en kijkt ernaar", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe."Ook met dit recente arrest is het niet anders. Door de vernietiging in 2011 van het zgn. integratietraject door de Raad van State was duidelijk dat remediëring zich aandiende. In plaats van actie te ondernemen, heeft de Vlaamse Regering gedaan waar ze goed in is: bij de pakken blijven zitten en beslist om niets te beslissen. De gevolgen zijn desastreus. Verschillende belangrijke investeringsprojecten komen op de helling te staan. Een lelijke streep door de rekening van vele ondernemers in deze economisch barre tijden," gaat De Vroe verder.

"Toppunt is bovendien dat het arrest van het Grondwettelijk Hof er onder andere komt op vraag van bedrijven die een project willen realiseren waarvoor er geen maatschappelijk en politiek draagvlak is. Dat is onder andere het geval met nv Recover Energy dat tegen de wil van eenieder een afvalenergiecentrale wil realiseren in Kampenhout-Sas. Er is geen draagvlak voor dit project in de ruime omgeving. Dat bedrijf maakt nu gebruik van de laksheid van de Vlaamse regering om het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan dat de inplanting van de afval energiecentrale voor eens en voor altijd onmogelijk moet maken, ongrondwettelijk te laten verklaren. In plaats van de omwonenden van Kampenhout-Sas eindelijk definitieve zekerheid te geven dat de afvalcentrale er niet komt, komt de geldigheid van het PRUP op de helling te staan," vervolgt de Vlaams volksvertegenwoordiger.

"Mijn fractie wil een dringende oplossing. We zijn bereid om steun te verlenen aan elke oplossing die op korte termijn kan zorgen voor rechtszekerheid. De juridische mogelijkheden zijn er en dienen wat Open VLD betreft, onverkort te worden gebruikt. We hebben geen nood aan een regering met veel aankondigingen en zonder realisaties, wel willen we een no-nonsensbeleid met concrete resultaten," besluit Gwenny De Vroe. 
 

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door je in te schrijven op de nieuwsbrief.