parallax background

Gwenny De Vroe & Tim Vandenput proberen Groenendaal te laten herleven

28/05/2010
Nieuwe zitdag voor erfpacht Kasteel van Ham
19/05/2010
“Zinvol signaal”
12/06/2010
 

Vlaams volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe en burgemeester van Hoeilaart Tim Vandenput blijven zich inspannen om de paardenrenbaan van Groenendaal te laten herleven. Als Vlaams volksvertegenwoordiger diende Gwenny De Vroe een voorstel van resolutie over Groenendaal in dat ze samen met Vandenput en collega's van LDD heeft opgesteld.

In dit voorstel vragen ze de Vlaamse regering om zich harder in te spannen voor Groenendaal dan zij nu via het Agentschap Natuur en Bos (ANB), de beheerder van Zoniënwoud in Vlaanderen, wil doen. ANB streeft educatieve en recreatieve doelstellingen na op een beperkt gedeelte van de site van Groenendaal. Maar ANB wil de eigenlijke renbaan van Groenendaal teruggeven aan de natuur en er o.a. overgaan tot de sloop van de tribune. 'Door beroep aan te tekenen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen hebben we dat toch voorlopig al kunnen voorkomen', licht Tim Vandenput toe.

Met hun resolutie gaan de parlementsleden Gwenny De Vroe en Karlos Callens van Open Vld en Patricia De Waele en Ulla Werbrouck van LDD nog een stap verder. Ze hebben eigenlijk het plan van de vzw Recreatieve Site Groenendaal overgenomen en vragen dat de Vlaamse regering er werk van maakt. In die vzw hebben de verschillende paardenverenigingen en federaties en ook burgemeester Vandenput en Schepen Van Horenbeke zich verenigd. Het wil de tribune behouden en restaureren, 'groene' parkeergelegenheid aanleggen en wegenis om de renbaan opnieuw voor het publiek te kunnen ontsluiten. De vzw wil tegelijk het statuut van Natura 2000 gebied van het Zoniënwoud respecteren. Het gemeentebestuur wil dat er een recreatieve en toeristische site wordt gemaakt, met plaats voor wandelaars, sportliefhebbers, paarden en jeugd.

'Groenendaal is cruciaal voor de toekomst van de Vlaamse paardenhouderij', meent De Vroe. 'De site is er het uithangbord van en het is de enige Vlaamse site met een renbaan waar ook disciplines als galop en steeplechase beoefend zouden kunnen worden. Het bestaande gebied is van oudsher als paardenterrein ingebed in het Zoniënwoud, waar recreatieve sporten als ponyrijden of paardentherapie (paardritten voor mensen met een handicap) in een welomlijnd deel goed gedijen.'

In de resolutie wijzen De Vroe en haar collega's ook op het sociale en economische belang van Groenendaal voor de sector van de paardenhouderij in het algemeen en die van de paardenrennen in het bijzonder. Daartoe vragen ze ook de bestaande renbanen in Vlaanderen te ondersteunen. 
 

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door je in te schrijven op de nieuwsbrief.