parallax background

“Ik pleit voor een democratisch gedragen en ambitieus klimaatbeleid”

23/03/2021
Herbestemming Hellebos
19/03/2021
Kampenhout: een hart voor dieren
24/03/2021
 

58.586 Belgen hebben een rechtszaak aangespannen tegen de drie gewesten en de federale overheid, die bevoegd zijn voor het klimaatbeleid in België. De Klimaatzaak, zoals de rechtszaak genoemd wordt, werd behandeld in de plenaire vergadering in het Vlaams Parlement. Daarin benadrukte ik dat ik me niet kan inbeelden dat iemand het oneens is met de doelstellingen die de eisers vragen.

Zeer concreet vragen de eisers dat de uitstoot van broeikasgassen in ons land teruggedrongen wordt: tegen 2025 met minstens 42% tegenover 1990, tegen 2030 met minstens 55%. Tegen 2050 zou ons land helemaal klimaatneutraal moeten zijn. Die doelstellingen zijn overigens vergelijkbaar met die van de Europese green deal.

“Iedereen wil dat de kinderen van vandaag, en ook van morgen, kunnen leven in een goede, kwaliteitsvolle leefomgeving, gevrijwaard van klimaatontsporing, met alle gevolgen van dien. Ik denk dat iedereen onder ons diezelfde mening heeft. Alleen is altijd de vraag: hoe kom je daar toe? Dat is altijd een afwegen van verschillende belangen om tot een democratisch gedragen oplossing te komen en de doelstellingen te bereiken die we nastreven, ook in het klimaatplan.”

“We geven uiteraard prioriteit aan milieu. Dat is noodzakelijk. We moeten dus gaan voor de essentie van de democratie, dat is ook de essentie van de politiek: we moeten gaan naar een ambitieus, democratisch gedragen klimaatbeleid. Daaraan zal ik constructief en met passie meewerken.”