parallax background

Kampenhout: een hart voor dieren

24/03/2021
“Ik pleit voor een democratisch gedragen en ambitieus klimaatbeleid”
23/03/2021
Masterplan ledverlichting
24/03/2021
 

Eind 2020 werd er op initiatief van schepen voor Dierenwelzijn Gwenny De Vroe een dierenwelzijnsraad opgericht in Kampenhout. "Die heeft als doel het dierenwelzijn in onze gemeente naar een nog hoger niveau te tillen", aldus de schepen.

Anke Janssens, kersvers voorzitter van de dierenwelzijnsraad, licht de werking toe: “Deze raad zal adviseren, voorstellen doen en overleg plegen over ieder onderwerp dat betrekking heeft op dierenwelzijn. De bevolking informeren en sensibiliseren, staan hierbij centraal. Verder onderhouden wij een uitstekende samenwerking met het Dierenopvangcentrum Zemst waar men terecht kan voor gevonden of verloren huisdieren. Daarbij komt dat we een gericht zwerfkattenbeleid voeren en in nauw contact staan met de politiezone KASTZE die bevoegd is voor de handhaving.

Schepen De Vroe weet ook dat er binnenkort een hondenlosloopbos zal openen. “Dit hondenlosloopbos is uniek in Vlaanderen. Hiermee willen we onze geliefde viervoeters voldoende ruimte geven en in een propere en veilige omgeving van hun vrijheid laten genieten.”
 
 
Dierenwelzijn burgerkrant (7)