parallax background

“Vlaamse regering geraakt Kasteel van Ham niet kwijt”

25/01/2011
Bronzen borstbeeld voor ereburger
07/01/2011
Nieuwjaarstoespraak Gwenny De Vroe
26/01/2011
 

Het Kasteel van Ham in Steenokkerzeel verkommert verder. De Vlaamse regering geraakt het kasteel maar niet kwijt. Ze besliste al in 2007 om het geklasseerde en gerestaureerde monument dat jarenlang dienst deed als unieke vergaderlocatie van de Vlaamse overheid van de hand te doen. Intussen staat het leeg. Er houdt zelfs niet eens een conciërge nog een oogje in het zeil. Vlaams volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe vindt dit een regelrechte schande. Ze wil het Kasteel het respect geven dat het verdient.

Eind juli 2007 besliste de Vlaamse Regering de uitbating van het Kasteel van Ham stop te zetten en het kasteel in erfpacht te geven voor een periode van 30 jaar. De Vlaamse Regering had in mei 2009 de bevoegde minister gelast om de erfpachtprocedure te starten en toe te wijzen aan de grootste bieder indien aan de minimumvoorwaarden vervat in het bestek voldaan werd. Een eerste openbare zitdag werd aangekondigd voor 16 januari 2010 maar vond uiteindelijk plaats op 7 februari. Geen enkele kandidaat-erfpachtnemer bracht een formeel bod uit onder de vooropgestelde erfpachtvoorwaarden. Enkele mogelijke geïnteresseerden hadden wel vragen om verduidelijking bij de criteria en de procedures.

Minister Bourgeois versoepelde daarop de erfgoedvoorwaarden, in de hoop alsnog kandidaten bereid te vinden in het kasteel te investeren. Er werd onder meer een bouwaanvraag ingediend om in het Kasteel trouwfeesten en recepties te kunnen organiseren, en er werd in parkeergelegenheid voor het kasteel voorzien.

Op 13 december 2010 vond een tweede openbare zitdag plaats. De interesse van private investeerders bleek nog geringer dan op de eerste zitdag: nu kwam er zelfs niet één kandidaat-erfpachtnemer opdagen.

Met andere woorden, het historisch geklasseerd kasteel verkommert verder. Gwenny De Vroe zal minister Bourgeois over dit dossier nogmaals ondervragen. "Het kasteel moet het respect krijgen dat het verdient", aldus Gwenny. Ze betreurt ook dat de Vlaamse overheid bij haar plan blijft om het kasteel af te stoten. Een voorstel van Gwenny om het kasteel een nieuwe toekomst te geven als ontmoetings- en evenementenplaats van de Vlaamse overheid in een regio die fel getroffen wordt door internationalisering en ontnederlandsing, werd door de meerderheid in het Vlaams Parlement weggestemd. 
 

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door je in te schrijven op de nieuwsbrief.