parallax background

Vereenvoudig systeem dienstenscheques voor mensen met beperking

29/09/2016
7de Nacht van Gwenny & Co in Kampenhout
28/09/2016
Open Vld zet strijd tegen luchtvervuiling verder
14/10/2016
 

Op vraag van Gwenny De Vroe is onderzoek naar administratieve vereenvoudiging volop bezig

Na verschillende parlementaire initiatieven van Gwenny De Vroe belooft Minister Muyters om verder werk te maken van een vereenvoudiging van het systeem van dienstencheques voor mensen met een beperking. De Vroe dringt aan op een automatische gegevensuitwisseling, zodat mensen met een handicap niet elk jaar opnieuw een attest moeten aanvragen. Ze hoopt voor alle betrokkenen dat ze begin 2017 verlost zijn van deze onnodige administratieve papierlast.

Vlaams minister voor Werk en Economie, Philippe Muyters, zal op vraag van Gwenny De Vroe verder onderzoeken hoe het systeem van de dienstencheques kan worden vereenvoudigd voor mensen met een beperking en op welke manier de gegevens kunnen worden uitgewisseld tussen de verschillende departementen.

Het aantal dienstencheques dat een gezin kan aankopen aan het gunsttarief van 9 euro is beperkt tot 400 per jaar voor een individuele gebruiker en 800 per jaar voor een gezin. "Er zijn echter uitzonderingen voor eenoudergezinnen, gehandicapte personen, ouders van minderjarige gehandicapte kinderen en oudere personen die een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genieten," zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe. "Deze categorieën mogen per kalenderjaar 2000 dienstencheques aan 9 euro bestellen."


Overbodige papierlast tegengaan

In oktober 2015, een jaar geleden, drong Gwenny De Vroe reeds aan bij de minister om werk te maken van een vereenvoudiging van het systeem van de dienstencheques voor mensen met een beperking om overbodige papierlast te vermijden. "Helaas moeten deze mensen elk jaar opnieuw een attest aanvragen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)."

Begin 2016 ondervroeg Gwenny De Vroe zowel minister Muyters als minister Vandeurzen betreffende deze vereenvoudiging. Helaas lag de toenmalige focus met de nieuwe toewijzing van de aanbesteding en de invoering van de Vlaamse dienstencheques, vooral op praktische problemen. Hierdoor was het onderzoek naar de administratieve vereenvoudiging van de attesten voor personen met een handicap nog niet aan de orde. Vandaag vroeg De Vroe in de commissie van het Vlaams Parlement naar een stand van zaken in dit dossier en drong ze aan om hier werk van te maken.


Vereenvoudiging is lopende

Volgens het antwoord van de minister hebben Sodexo en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) reeds overleg gehad en staat het Agentschap open voor samenwerking. Momenteel onderzoekt het Agentschap op welke manier de gegevens uitgewisseld kunnen worden. De technische mogelijkheden zullen worden besproken tijdens een volgende vergadering. Helaas is de timing van deze broodnodige vereenvoudiging afhankelijk van deze technische mogelijkheden, concludeert de minister.Kruispuntenbank

"Ik heb de minister aangeraden om samen met Vlaams minister voor Welzijn, Jo Vandeurzen, te onderzoeken of een gegevensstroom via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) kan worden opgestart." Minister Muyters verwelkomde dit en zal hiervoor contact opnemen met zijn minister-collega.

Gwenny De Vroe dringt aan om snel werk te maken van deze vereenvoudiging en hoopt voor alle betrokkenen dat ze begin 2017 verlost zijn van deze onnodige administratieve papierlast, met een automatische gegevensuitwisseling als resultaat. 
 

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door je in te schrijven op de nieuwsbrief.