parallax background

Proefprojecten cohousing

03/02/2017
Administratieve vereenvoudiging voor personen met een beperking in de maak
17/01/2017
Gwenny De Vroe trekt Open Vld in Kampenhout
20/02/2017
 

"PROEFPROJECTEN COHOUSING MOETEN RUIMTE GEVEN VOOR INNOVERENDE WOONIDEEËN"

De commissie wonen keurde een decreet goed dat proefprojecten mogelijk maakt rond cohousing. Een goede zaak, zegt Gwenny De Vroe.

Iedereen die dat wil kan binnenkort een proefproject rond cohousing starten en wordt daarbij voor minstens zes jaar vrijgesteld van de heersende regels. Gwenny De Vroe is tevreden met dit initiatief. “Het geeft immers uitvoering aan mijn resolutie die in oktober 2015 werd goedgekeurd door het Vlaams Parlement.”Het ontwerp van decreet dat gisteren in de commissie Wonen van het Vlaams Parlement werd goedgekeurd en dit proefproject mogelijk maakt, voorziet geen beperking van het aantal deelnemende projecten. De Vlaamse Regering zal een projectoproep doen, waarna een lijst van de geselecteerde projecten wordt opgesteld. Projecten worden voor zes jaar goedgekeurd en kunnen een verlenging van vier jaar krijgen. “Vanuit Open Vld zijn we zeer tevreden met dit ontwerp van decreet omdat het uitvoering geeft aan onze resolutie rond moderne woonvormen. Vandaag houdt het regelgevende kader te veel innoverende ideeën tegen om gerealiseerd te worden. Deze proefprojecten kunnen die barrière tijdelijk opheffen,” zegt Gwenny De Vroe. Ze benadrukt wel dat dit slechts een eerste stap moet zijn naar structurele oplossingen.

Geen decretale stilstand

Het feit dat deze proefprojecten beperkt in tijd zijn, mag niet de aanleiding zijn om te komen tot een decretale “stand still” gedurende de volgende tien jaar. “Onze maatschappij en de woonmarkt evolueren te snel om tien jaar af te wachten om te zien wat dat oplevert,” aldus De Vroe. Ze vraagt dan ook tijdelijke evaluaties die waar nodig en mogelijk worden omgezet in decretale bijsturingen.

Open Vld vraagt zich ook af wat er moet gebeuren na afloop van de proefprojecten. Dan wordt immers verondersteld dat alles weer voldoet aan de vigerende regelgeving. Gwenny De Vroe dringt aan dat initiatiefnemers niet worden afgeschrikt door de dreiging van een onaangename factuur. “Het is voor de initiatiefnemers van belang om op voorhand te weten waar ze qua financiële vergoeding ongeveer aan toe zijn.”Diversiteit in proefprojecten belangrijk

Gwenny De Vroe vraagt tenslotte aandacht voor een voldoende grote diversiteit in de proefprojecten die worden goedgekeurd. “Het is van groot belang dat erop wordt toegezien dat de proefprojecten divers en écht innoverend zijn.” Ze pleit ook voor een gelijkmatige geografische spreiding van de proefprojecten. 
 

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door je in te schrijven op de nieuwsbrief.