parallax background

Schuld stijgt explosief

21/03/2012
Vrijwilligers maken Kampenhoutse straten schoon tijdens zwerfvuilactie
19/03/2012
HUIS AAN HUIS bevraging in heel Kampenhout
11/04/2012
 

"Geen 'showuitgaven' doen"

Burgemeester Jean Meeus (CD&V) vindt de matige 5/10 van de professor onterecht. "De schuldenlast van Kampenhout lijkt behoorlijk hoog, maar het is eigenlijk een momentopname.""Tijdens deze legislatuur hebben wij in onze uitgestrekte gemeente heel wat wegen- en rioleringswerken uitgevoerd en die agenda heb je zelf maar voor een stuk in de hand. Je moet de planning van Aquafin volgen. Het zou van slecht bestuur getuigen als je in één moeite daarbij ook de fiets- en voetpaden niet aanpakt, want als je die achteraf aanlegt of heraanlegt, lopen de kosten veel hoger op.""Tijdens de volgende legislatuur zal ook nog wel in wegenwerken moeten geïnvesteerd worden, maar minder. Daarom denk ik dat we onze belastingsdruk laag kunnen houden, als wij ons qua uitgaven strikt aan de opgestelde begroting houden. Bij begrotingswijzigingen schuiven we binnen het budget en zoeken wij ons heil niet in bijkomende financiële middelen. Wij mogen ons ook niet laten verleiden tot 'showuitgaven', zoals een uitgebreidere kerstverlichting, meer - letterlijk - vuurwerk of luxueuze deur-aan-deur-brochures. En we hebben ook nog reserves.""Wij moeten wel de 'doorschuifdiarree' van de federale overheid, die bespaart op de rug van de lagere overheden, zoals de gemeenten - en uiteindelijk op de burger - goed in het oog houden. Tijdens de toekomstige legislatuur zullen we ook rekening moeten houden met een mogelijke stijging van de kosten in de zorgsector. Het OCMW-rusthuis, de serviceflats, enzovoort zijn terechte uitgaven die ook op het budget wegen. Wij moeten een denkoefening durven maken in verband met ons gemeentehuis. Nu is de dienstverlening gespreid over drie gebouwen. Wij zouden die best samenbrengen in één locatie." (HML)

GWENNY DE VROE (OPEN VLD) SCHEPEN VAN JEUGD, CULTUUR, MILIEU EN ENERGIEBELEID

"Personeelsbestand niet meer verhogen"

Gwenny De Vroe is de enige Open-Vld-schepen van Kampenhout. Haar vijf collega's in het schepencollege zijn allemaal CD&V'ers. "Wij hebben samen veel goede dingen gerealiseerd, maar tijdens de volgende le-gislatuur moet de schuld worden afgebouwd. Als we dat doordacht doen, moet dat kunnen zonder onze lage belastingen te verhogen. Ons personeelsbestand mag niet meer verhogen. Het samenbrengen van de verschillende diensten in één locatie zou de efficiëntie van de dienstverlening nog verhogen en een stuk toegankelijker maken voor onze inwoners. Toch kunnen we nog investeren in zinvolle initiatieven. Neem nu het onlangs geopende kinderkunstatelier. Door subsidies en de bijdrage van de ouders, wordt de kost tot een minimum beperkt. Wij moeten ook initiatieven blijven nemen op het vlak van duurzame energie en bijvoorbeeld de subsidies voor zonneboilers en dubbele beglazing niet afbouwen. Sporthallen, de bibliotheek en andere gebouwen die aan renovatie toe zijn, moeten we duurzaam verbouwen. Binnen de beperkte financiële ruimte moeten we ook meer aandacht besteden aan betaalbare woningen en veiligheid."(HML)

ERIK TORBEYNS (GROEN) GEMEENTERAADSLID "Zonder wijziging beleid zal schuldenberg nog aangroeien"

"Kampenhout staat op de 19de plaats - op 308 - van de Vlaamse gemeenten met de hoogste schuldenlast per inwoner", zegt Erik Torbeyns van oppositiepartij Groen. "Als het gemeentebestuur het huidige beleid niet drastisch omgooit, zal de schuldenberg nog aandikken. Men gaat de schuldenberg zelfs nog aanzienlijk verhogen door de bouw van een gloednieuw gemeentehuis, waarvan wij wel hopen dat het een volledige passiefbouw zal worden.""Wat nog opvalt is het hoge aantal personeelsleden dat de gemeente telt. Ik maak abstractie van het OCMW, aangezien hierin een kinderkribbe én een rusthuis zijn begrepen, maar puur voor de gemeente zitten we nu aan 8,75 personeelsleden per 1.000 inwoners. In 2006 was dit nog 5,58. Het is zeer de vraag of de dienstverlening aan de Kampenhoutenaar evenredig is gestegen", aldus Torbeyns. Tot slot merkt hij op dat de uitgaven voor energie blijven stijgen. "Ook nadat de bevoegdheid voor energie werd toegewezen aan schepen Gwenny De Vroe hebben wij nog niet kunnen constateren dat een trendbreuk werd ingezet."


 
 

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door je in te schrijven op de nieuwsbrief.