parallax background

Vergunning voor slipschool federale politie in Hellebos geweigerd

09/07/2021
14.000 euro voor zomerschool Kampenhout: “leerachterstand wegwerken”
01/07/2021
Kampenhout swingt de zomer in!
09/07/2021
 

Na het negatieve advies van het gemeentebestuur van Kampenhout tegen de activiteiten van de federale politie in het Hellebos, weigert nu ook de provincie Vlaams-Brabant een omgevingsvergunning te verlenen voor de slipschool die al jaren zonder geldige vergunning geëxploiteerd werd.

Het gebruik als bijscholingscentrum op het militair domein in het bosrijk gebied wordt als knelpunt en bedreiging gezien voor de natuurwaarden in de omgeving. Het doel is op termijn de unieke fauna en flora te beschermen en in te zetten op natuurherstel.

Alles bij elkaar werden er zo’n vijfhonderd bezwaarschriften ingediend tegen de vergunningsaanvraag van de federale politie. Opmerkelijk is dat, na het negatieve advies van de gemeente en het voorstel om een uitdovingsbeleid van 10 jaar te voeren, de federale politie haar vorige vergunningsaanvraag ingetrokken heeft om een nieuwe in te dienen. Met de weigering van de omgevingsvergunning door de provincie is de strijd even wel nog niet gestreden. Die kan men nog steeds aanvechten bij de Raad van Vergunningsbetwistingen.

Daarnaast loopt er ook nog een procedure over de ruimtelijke bestemming van de gronden. Daarin werd de planningsbevoegdheid gedelegeerd naar de gemeente Kampenhout. Dit betekent dat de gemeente het proces voor de herbestemming van het terrein als natuurgebied kan opstarten. Het is een belangrijke stap in de bescherming en het herstel van het waardevol stuk natuur. Ik zal mij blijven inzetten voor de omwonenden, de natuur en het leefmilieu in het algemeen.